For Bedrift

For bedrift

 

Opplæringskontoret for Industrifag i Vestfold ble etablert allerede i 1993 som en stiftelse. Bakgrunnen for etableringen var at Industribedriftene i Vestfold ønsket seg et eget opplæringskontor.

Initiativet ble tatt for å synliggjøre bransjens behov for arbeidskraft og ha bedre kontakt med fylkenes utdanningsavdelinger. Siden starten har kontoret formidlet over 2000 lærlinger til industrien.

Fagopplæring har utviklet seg mye siden oppstarten og kontoret har blitt et allsidig opplæringskontor med lærlinger, lærekandidater og praksiskandidater innenfor fler programområder innen videregående utdanning i flere fylker.

Opplæringskontorets har mange roller og allsidig arbeidsoppgaver. Kontoret påtar seg i fellesskap med bedriften opplæringsansvaret i samarbeid med fagseksjonen i fylket

Vi bistår med:

 • Formidling og rekruttering av lærlinger til bedrift
 • Godkjenning av lærebedrift og faglige ledere
 • Interne opplæringsplaner
 • Vurdering og oppfølgning av lærling og bedrift
 • Kvalitetssikring av opplæring og opplæringsløp
 • Informasjon om lovverk og forskrifter
 • Veilede bedrift, søkere til læreplass og praksiskandidater
 • Organisere opplæring for lærlinger – lærekandidater med særskilte behov

Opplæringskontoret har også et tett samarbeid med videregående skoler både på VG1 nivå og VG2. Informasjon i videregående skole er et viktig arbeid for at elevene skal velge riktig
og ha kunnskap om hva som forventes av dem som arbeidstakere.

Ønsker din bedrift en lærling kan du bruke vårt kontaktskjema eller ta kontakt med oss på telefon.

Å være lærling er den korteste veien til et fagbrev. Som læring vil man få et strukturert, organisert opplæringsløp med lovpålagt oppfølgning underveis i læreløpet.Det er ikke bare skolelever fra Videregående skole som kan være lærling, også voksne kan benytte seg av denne ordningen. Jobber din ansatte innenfor et fagområde som han/hun ønsker å ta et fagbrev i kan lærlingordningen være en løsning for den ansatte og bedriften.

Har man vært over 5 år i bedriften i faget og ønsker å ta et fagbrev er Praksiskandidatordningen det beste alternativet. Ordningen er ikke en opplæringsordning men en dokumentasjonsordning. Ordningen er en rett til å melde seg opp til fagprøve for de personer som kan dokumentere lang og allsidig yrkespraksis et fag. Opplæringskontoret veileder mange praksiskandidater og tilbyr også kursressurser på nett for de som ønsker å ta et fagbrev ved å ta i bruk denne ordningen innenfor våre fag.

Vanlige spørsmål vedrørende praksiskandidatordningen:

 • Hvordan dokumentere relevant praksis?
 • Hvordan og hvor melder jeg meg opp til eksamen og fagprøve?
 • Hva må jeg kunne?
 • Hva må jeg lese og forbedrede meg på?
 • Hva består en fagprøve av, hvor og hvordan gjennomføres den?