For Lærling

For lærling


Å være lærling betyr at du tar eller fortsetter din utdanning i en bedrift. Læretiden i bedrift skal som hovedmodell bestå av en opplæringsdel og en verdiskapningsdel. Opplæringen din vil består av arbeidsoppgaver som du deltar på og får opplæring i.
Arbeidsoppgavene skal være relatert til din læreplan i faget som du har valgt. Dette skal dokumenteres. En slik plan kalles en Intern læreplan.
Etterhvert vil du kunne utføre disse arbeidsoppgavene selvstendig. Når du gjør det, er du med på å skape verdier for bedriften. Dette kalles verdiskapning og du bidrar da som lærling til bedriftens økonomi.

Som lærling er du ansatt i bedriften som en ordinær arbeidstaker med lønn, rettigheter og plikter som andre ansatte.
Lærekontrakten din er en avtale mellom deg og bedriften hvor bedriften forplikter seg til å gi deg opplæring i det faget du har valgt.

Opplæringskontorets har mange roller og allsidig arbeidsoppgaver. Kontoret påtar seg i felleskap med bedriften opplæringsansvaret i samarbeid med fagseksjonen i fylket.

Vi bistår med:

  • Formidling og rekruttering av lærlinger til bedrift
  • Godkjenning av lærebedrift og faglige ledere
  • Interne opplæringsplaner
  • Vurdering og oppfølgning av lærling og bedrift
  • Kvalitetssikring av opplæring og opplæringsløp
  • Informasjon om lovverk og forskrifter
  • Veilede bedrift, søkere til læreplass og praksiskandidater
  • Organisere opplæring for lærlinger – lærekandidater med særskilte behov

Å finne læreplass kan være en utfordring for mange. Bedriftene bestemmer selv om de vil ta inn en lærling og hvilken kandidat de vil ansette. Ofte gir bedriftene opplæringskontoret i oppdrag å finne gode kandidater til sine ledige læreplasser.

Bedriftene kontakter også opplæringskontoret når de selv har funnet en kandidat. Dette kan være en elev som har vært utplassert fra skolen i YFF eller sendt en søknad til bedriften. YFF er for mange veien inn i bedriften og muligheten til å sikre seg en læreplass.

Søker du eller får tilbud fra en bedrift som ikke er en godkjent lærebedrift så kan bedriften kontakte opplæringskontoret for å få hjelp og veiledning på hvordan de blir en godkjent lærebedrift.

Noen tips!

Vær tidlig ute med å skaffe deg informasjon om mulige læreplasser

Bruk YFF til å vise initiativ og interesse for faget

Orienter deg om hvilke bedrifter som utlyser læreplasser på nettsidene sine

Rydd opp i sosiale medier

Bruk Utdanning.no til å finne bedrifter

Hvis du sliter i noen spesifikke fag på VG1 og VG2 søk hjelp tidlig slik at du avslutter skoleløpet med bestått i alle fag

Ikke sats alt på en bedrift eller ett fag. Ha alternativer, en plan B.