Nyheter

Publisert: 06.04.2021

Vi vil til enhver tid følge myndighetenes pålegg og anbefalinger vedrørende spredning av Covid-19 viruset.

Vi gjennomfører nettmøter og videokonferanser ved behov. Kontakt oss gjerne på Team.

Link: Følg med på aktuelle tiltak og støtte fra Vestfold og Telemark fylkeskommune i forbindelse med koronaviruset.

Hvis du har blitt permittert eller har du fått varsel om permittering er det viktig at du informere opplæringskontoret om dette. Dette gjelder også når du er tilbake fra permittering

Hilsen John Einar og Richard